sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Hạnh
GĐ.Kinh doanh
0917806877 - Địa chỉ văn phòng: 21 DC11, p. Sơn Kỳ, q. Tân Phú

Ms. Hạnh Phương
GĐ. Kinh doanh
0917806877 - Địa chỉ văn phòng 2: 6 DC11, p. Sơn Kỳ, q. Tân Phú

Ms. Hiền

- Xưởng: 302/1/8 Ng. Thị Tú, BHH B, Bình Tân

VẢI CHÓNG CHÁY

VẢI TRICOT CHÓNG CHÁY(cào lông) VS.T130
VẢI TRICOT CHÓNG CHÁY(cào lông) VS.T130
Vải lưới chóng cháy
Vải lưới chóng cháy
Vải chóng cháy
Vải chóng cháy