sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Hạnh
GĐ.Kinh doanh
0917 806 877 - 028-35074657

Sản phẩm

VẢI THUN INTERLOCK 120G
VẢI THUN INTERLOCK 120G
VẢI THUN INTERLOCK 130G
VẢI THUN INTERLOCK 130G
VẢI THUN POLYESTER
VẢI THUN POLYESTER
VẢI THUN INTERLOCK 110G
VẢI THUN INTERLOCK 110G
VẢI LÓT VÁY ĐẦM
VẢI LÓT VÁY ĐẦM
VẢI THUN INTERLOCK SILK 150G
VẢI THUN INTERLOCK SILK 150G
VẢI THUN INTERLOCK LỤA 160G
VẢI THUN INTERLOCK LỤA 160G
VẢI THUN INTERLOCK 90G
VẢI THUN INTERLOCK 90G
VẢI TRICOT VS.T75
VẢI TRICOT VS.T75
VẢI TRICOT - VS.T95
VẢI TRICOT - VS.T95
VẢI TRICOT - VS.T90
VẢI TRICOT - VS.T90
VẢI TRICOT VS.T70
VẢI TRICOT VS.T70
VẢI TRICOT (CÀO LÔNG) VS.T120
VẢI TRICOT (CÀO LÔNG) VS.T120
VẢI TRICOT(CÀO LÔNG) VS.T140
VẢI TRICOT(CÀO LÔNG) VS.T140
Vải lưới POLYESTER VS.L11
Vải lưới POLYESTER VS.L11
VAI LUOI POLYESTER-VS.L03.
VAI LUOI POLYESTER-VS.L03.
Vải lưới VS-L05B
Vải lưới VS-L05B
VẢI LƯỚI POLYESTER -VS.L02
VẢI LƯỚI POLYESTER -VS.L02
Vải áo bảo hộ lao động VS.L11
Vải áo bảo hộ lao động VS.L11
Vải Thun Mè mới - VS.M150
Vải Thun Mè mới - VS.M150
Thun mè 64 - VS.M64
Thun mè 64 - VS.M64
VẢI LƯỚI POLYESTER -VS.L02
VẢI LƯỚI POLYESTER -VS.L02
VẢI KATE
VẢI KATE
VẢI KATE ÁO SƠ MI
VẢI KATE ÁO SƠ MI
VẢI KATE COTTON
VẢI KATE COTTON
VẢI KATE TC83/17
VẢI KATE TC83/17
VẢI KATE TC65/35
VẢI KATE TC65/35
VẢI POLY TAFFETA 210T
VẢI POLY TAFFETA 210T
VẢI POLYTAFFETA 170T
VẢI POLYTAFFETA 170T
VẢI POLYTAFFETA 190T
VẢI POLYTAFFETA 190T
VẢI POLYTAFFETA 230T
VẢI POLYTAFFETA 230T
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI CHIFFON
VẢI CHIFFON
VẢI CHIFFON
VẢI CHIFFON
VẢI VISCO,SPANDEX
VẢI VISCO,SPANDEX
Vải thun cotton 100%
Vải thun cotton 100%
Thun mè 72 - VS.M72
Thun mè 72 - VS.M72
VẢI TRICOT CÀO VS.T130
VẢI TRICOT CÀO VS.T130
VẢI CÁC LOẠI CHO TÚI XÁCH, GIÀY, ÉP MOUSE
VẢI CÁC LOẠI CHO TÚI XÁCH, GIÀY, ÉP MOUS...
VẢI LƯỚI ( Hồ cứng)VS.L02
VẢI LƯỚI ( Hồ cứng)VS.L02